Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Nyereményjáték Általános Szabályzat

NYEREMÉNYJÁTÉK ÁLTALÁNOS SZABÁLYZAT

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik az ELTE Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Szervező) által üzemeltetett weboldalon vagy eseményen megjelenő valamennyi Nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel.

 


 

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik és betöltötte 18. étévét (továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

  • A Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;

 


 

2. A Játék leírása

A Játék a közzétevő weboldal alatt közvetlenül, vagy egy linkre kattintva aloldalként érhető el, itt olvasható a Játék leírása, tekinthetők meg az ahhoz kapcsolódó információk.

 


 

3. A Játék időtartama

A Játék időtartamát, a beküldési határidőt és a sorsolás időpontját az egyes konkrét Játék leírása tartalmazza. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

 


 

4. Jelentkezés a Játékra

A Játékra jelentkezni

  • valamennyi, adott Játékkal kapcsolatos feltétel teljesülése esetén,
  • az adott Játéknál kért adatok hiánytalan megadásával lehet.

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez előfordul, hogy szükséges a pontos név, lakcím, e-mailcím és telefonszám megadása.

A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

FONTOS SZABÁLY:

A Játékos a játékban való részvételével automatikusan elfogadta a Nyereményjáték szabályzatot, a Játék leírást és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult személyes adatai kezeléséhez.

 


 

5. Nyeremény

A Játék nyereményét a Játék leírások tartalmazzák.

A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja.

 


 

6. Sorsolás

A játék leírásában foglaltaknak eleget tevő Játékosok között a sorsolás minden esetben a véletlenszerűség elve alapján történik, a Szervező 3 munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt. 

 


 

7. Nyertesek értesítése

A nyerteseket minden esetben, hivatalosan a sorsolást követően, legkésőbb 10 napon belül e-mailen értesítjük. Amennyiben valaki azonban mégsem kapna levelet, de a facebook vagy insta oldalunkon közzétett nyertesek között felismeri magát, kérjük, jelentkezzen a info@elteshop.hu e-mail címen, neve, email címe, telefonszáma, postacíme megírásával, feltüntetve azt is, hogy melyik játékban és mikor nyert. Ezen információk hiányában ugyanis csak hosszas késedelemmel tudjuk elküldeni a nyereményeket.

A nyertes az értesítést követő 30 napon belül köteles felvenni a játék szervezőjével a kapcsolatot telefonon, vagy e-mailen. 

 


 

8. A nyeremények kézbesítése

 A nyereménytárgyakat a Játék Szervezője kézbesíti, vagy kézbesítteti a nyerteseknek, amennyiben a nyeremények kiszállítására adott Játék szabályzata kitér.

A kézbesítés átfutási ideje 4-5 nap is lehet. A Szervező mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, kérjük kedves nyerteseink türelmét. (Sajnos, nem tudjuk vállalni az esetleges nyeremények országhatáron kívülre történő küldését, csak magyarországi címre tudjuk eljuttatni a csomagot.)

 


 

9. Adatkezelés

A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataik (név, e-mailcím, lakcím, telefonszám) a Szervező, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremények kisorsolása, a nyertesek értesítése és a sorsolásig érkező reklamációk kezelése céljából.

Az a Játékos, aki külön hozzájárult ahhoz, hogy a Szervező termékeivel kapcsolatos információkat, anyagokat küldjön részére, azonban adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, nevének, lakcímének és email címének megadásával elektronikus levélben kérheti adatai törlését a Szervezőtől, a nyertesek kötelező adatkezelésén túlmenően.

A Szervező a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.

 


 

10. Felelősségkizárás

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

 


 

11. Egyéb

A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét, lakcímét (kizárólag a település megjelölésével), valamint fénykép beküldése, vagy az átvételkor készített dokumentáció esetén fényképét a Szervező az adott nyereményjátékot közzétevő weboldalán és közösségi oldalain a sorsolástól számított legalább 6 hónapig nyilvánosságra hozza. Ezt követően a Játékos kérheti az előbb említett felületekről nevének törlését.

A Játékos a fénykép beküldésével szavatolja, hogy amennyiben a fényképen a Játékoson kívül más is szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból harmadik személy hozzájárulásához kötött, rendelkezik e személyek közzétételhez való hozzájárulásával. A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

 

 

 

 

Budapest, 2023.01.01.

Az oldal tetejére